Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
501690
Hankinnan nimi
Mehtimäen pallokentän huoltotilat, KVR-urakka, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
14.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin toimeksiantamana Mehtimäen pallokentän huoltotilojen KVR-urakan hankinnan tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Rakennushanke toteutetaan KVR-urakkana. KVR-urakoitsija vastaa suunnittelusta,7 lupien hankkimisesta, toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä työmaapalveluiden tuottajana. Rakennuslupa-aineiston laadinta kuuluu KVR-urakoitsijalle, mutta rakennuslupamaksusta vastaa rakennuttaja. Suunnittelu voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Rakennuttaja pyrkii tekemään urakoitsijan valintapäätöksen siten, että urakkasopimus voidaan allekirjoittaa elokuun alussa 2024. Rakennuttajan esityksen mukaan varsinaiset rakennustyöt tulee käynnistää viimeistään lokakuussa 2024. Kohteen tulee olla valmis ja vastaanotettu 31.7.2025 mennessä. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta urakoitsijalta.

Valitut toimittajat

Joen Kiinteistörakennus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka