Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
511674
Hankinnan nimi
Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut, Siun työterveys Oy (uudelleen kilpailutus)
Päätöspäivämäärä
17.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun työterveys Oy:n henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.12.2025 + optiomahdollisuus toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 1.1.2026 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi (6) kuukautta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnassa valitaan yksi (1) sopimustoimittaja, joka tuottaa työterveyshuollon palvelut koko Siun työterveys Oy:n henkilöstölle.

Valitut toimittajat

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut