Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
510469
Hankinnan nimi
Metsäpalvelut, Tohmajärven kunta 2024-2026 (2028), uudelleenkilpailutus
Päätöspäivämäärä
18.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) metsäpalvelujen hankinnan Tohmajärven kunnalle sopimuskaudelle 1.6.2024 - 31.12.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois- Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen perusteella. Hankintasopimus tulee voimaan ja sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osa-alueet ovat 1. Metsänhoitotyöt ja 2. Asiantuntijapalvelut. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajaa. Tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät ovat hoitosuunnitelman arvioita vuosille 2024-2028. Tilaaja pidättää oikeuden puukauppojen sekä hoitotöiden suorittamiseen myös omana työnään. Mikäli asiantuntijapalveluiden palveluntuottaja avustaa puukaupassa, ei palveluntuottaja voi tällöin osallistua Tohmajärven kunnan järjestämään puiden myynnin tarjouskilpailuun.

Valitut toimittajat

Metsä Group - Metsänhoitotyöt (alv 0%) Metsäpalvelu Turunen Oy - Asiantuntijapalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut