Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
510055
Hankinnan nimi
Puhas Oy:n toimialueen biojätteen käsittely ja kuljetus
Päätöspäivämäärä
18.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toimialueen biojätteiden käsittelyn ja kuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.01.2025 - 31.12.2027 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2028 - 31.12.2028 sekä 1.1.2029 - 31.12.2029. Tilaaja ilmoittaa optioiden käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena on Puhas Oy:n toiminta-alueelta erilliskerätyn biojätteen siirtokuljetus ja käsittely. Hankinta sisältää biojätteiden käsittelyn mädätyslaitoksessa sekä niiden kuljettamisen ja purkamisen hankintaohjelman mukaisesti. Osa biojätteestä on pakattua ja se on sekaisin pakkaamattoman biojätteen kanssa. Jätteiden noutopaikka on Puhas Oy:n Kontiosuon jätekeskus Joensuussa osoitteessa Kontiosuontie 11. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus tehdään tarjouspyynnön, sen liitteiden ja tarjouksen perusteella. Hankintasopimus tulee voimaan ja sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Valitut toimittajat

BioKymppi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut