Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
514105
Hankinnan nimi
Tapahtuma-aidat Lohjan kaupungille
Päätöspäivämäärä
19.6.2024
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

MSP Event Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Tavarahankinnat