Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
507340
Hankinnan nimi
Virtuaalinen oppimisalusta / Meidän IT ja Talous Oy
Päätöspäivämäärä
20.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Meidän IT ja Talous Oy:lle toteutettavan virtuaalisen oppimusalustan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on virtuaalinen oppimisalusta SaaS-palveluna erilaisille koulutuksille ja koulutuspoluille, sekä siihen liittyvät käyttöönotto, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Hankittavalla järjestelmällä hallinnoidaan Meitan henkilöstön ja mahdollisesti sidosryhmien koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi järjestelmän tulee tarjota opintopolkukokonaisuuksia, jotka tukevat henkilöstön määriteltyjä osaamisia ja tunnistettuja osaamisen kehittämisen tarpeita. Järjestelmän odotetaan tukevan osaamisten määrittelyjä ja kehittämisen tarpeita tai tarjoavan integraatiorajapinnan jo mahdollisesti olemassa oleviin järjestelmiin. Hankittavan SaaS-palvelun elinkaaren on oltava vähintään viisi (5) vuotta. Ratkaisuun liittyvät vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä. Hankinta kattaa ratkaisun toteutuksen ja käyttöönoton, jatkuvan ohjelmistopalvelun ja sen vaatimat käyttöoikeudet, ratkaisun jatkuvan tuen ja ylläpidon, järjestelmän jatkokehityksen sekä muut ratkaisun käyttöön ja kehittämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Virtuaalisen oppimisalustan tulee olla tilaajan käytettävissä viimeistään 14.10.2024 mennessä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Claned Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut