Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
514100
Hankinnan nimi
Suola-Kustinpuiston rakentaminen, projekti 2930 sekä Penttilänkulman viimeistely, projekti 2734
Päätöspäivämäärä
25.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Suola-Kustinpuiston, projekti 2930 sekä Penttilänkulman viimeistely, projekti 2734 kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennushankkeessa rakennetaan Joensuun kaupungin Penttilän kaupunginosassa sijaitsevan Suola-Kustinpuiston kunnallistekniikkaa ja Penttilänkulman viimeistelyt suunnitelma-asiakirjojen laajuudessa. Työt käsittävät mm. kadunrakenteiden, kiveyksien, valaistuksen, viheralueiden, liikenteenohjauksien ja hulevesiviemärin rakentamista sekä vanhojen rakenteiden purkamista, urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Lisäksi optiona pyydetään tarjousta Ellin pysäköintialueen rakentamisesta. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka