Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
513654
Hankinnan nimi
Joensuun seudun pyöräliikenteen viitoitus, projekti 2718
Päätöspäivämäärä
27.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Joensuun seudun pyöräliikenteen viitoituksen (projekti 2718) kadunrakennusurakan hankinnan. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hanke käsittää Joensuun seudun pyöräilyn pääreittien opastusmerkkien ja taulujen valmistamisen ja asentamisen kaikkine siihen liittyvine töineen (esim. työmaan hallinta ja suojaus, kuljetukset, maanrakennus, viimeistelytyöt ja katselmukset) Joensuun kaupungin sekä Liperin ja Kontiolahden kuntien katuverkolle sekä ELY:n maanteille. Uusien pyöräilyn opastusmerkkien asentamisen yhteydessä poistetaan samalla risteysalueella mahdollisesti olemassa olevat vanhan tieliikennelain mukaiset kevyen liikenteen viitat pystytystelineineen ja betonijalustoineen. Urakka ajoittuu kahdelle vuodelle seuraavasti: - Joensuun kaupungin viitoitustyöt ja ELY:n maanteiden viitoitukset tehdään v. 2024 - Liperin ja Kontiolahden kuntien viitoitustyöt tehdään v. 2025 Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Pääurakoitsija on sopimussuhteessa tämän urakan tilaajiin ja tulee toimimaan sopimuksen mukaisessa laajuudessa rakennuskohteessa johtovelvollisuuksista vastaavana pääurakoitsijana. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus kunkin tilaajan kanssa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen perusteella. Hankintasopimus tulee voimaan ja sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Valitut toimittajat

Sauso Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka