Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
504803
Hankinnan nimi
Katujen ja pihojen talvikunnossapito, Kontiolahti
Päätöspäivämäärä
27.6.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidon hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.10.2024 - 30.9.2029 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.10.2029 - 30.09.2030 sekä 01.10.2030 - 30.09.2031, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus/osa-alue, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Valitut toimittajat

Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - Alue 1: Kirkonkylä (alv 0 %) - Alue 2: Kontioniemi (alv 0 %) martti kuivalainen - Alue 6: Kulho, Iiksi (alv 0 %) Tmi Lasse Eronen Polttopuu ja konetyö - Alue 8: Paihola (alv 0 %) Tmi Maatalous ja Koneurakointi Sahlman - Alue 3: Lehmo, pohjoisosa (alv 0 %) - Alue 4: Lehmo, eteläosa (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut