Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
Dnro 1146/00.01.01.01/2024
Hankinnan nimi
Aurinkovoimaloiden mahdollisuudet ja vaikutukset maankäyttöön - selvitys
Päätöspäivämäärä
28.6.2024
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Palvelut