Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
506857
Hankinnan nimi
Maa-ainesten hankinta / Heinäveden kunta
Päätöspäivämäärä
1.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maa-ainesten hankinnan Heinäveden kunnalle sopimuskaudelle 17.06.2024 - 31.05.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kiviainesten tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa isommat maa-ainestoimitusten kokonaisuudet erikseen.

Valitut toimittajat

Maanrakennus Huoman Oy Maansiirto ja kuljetus Hottinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat