Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
504489
Hankinnan nimi
Maa-ainesten ja lumen kuljetuspalvelut / Heinäveden kunta
Päätöspäivämäärä
2.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maa-ainesten ja lumen kuljetuspalveluiden hankinnan Heinäveden kunnalle sopimuskaudelle 17.06.2024 - 31.05.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu (1) vuodella ajalle 1.6.2026 - 31.5.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee Heinäveden kunnan lumen sekä maa- ja kiviainesten kuorma-autolla suoritettavia kuljetuspalveluita. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Kuljetuspalveluja hankitaan vain tarpeen mukaan, joten millekään toimittajalle ei voida taata jatkuvaa työtä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa, valitaan seuraavaksi eniten pisteitä saanut toimittaja jne.

Valitut toimittajat

Maanrakennus Huoman Oy Maansiirto ja kuljetus Hottinen Oy Mikkosen Kuljetus Ky

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut