Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
515635
Hankinnan nimi
Asevelipuiston leikkipaikka, projekti 2936, uudelleenkilpailutus
Päätöspäivämäärä
2.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta asevelipuiston leikkipaikan rakennuskohteen viherrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työ käsittää Asevelipuiston (Nuolitie 6, 80260 Joensuu) 1 osan rakentamisen. Uudet leikkivälineet turva-alustoineen sijoitetaan puistoalueen luonteisosaan nykyisen hiekkakentän paikalle. Alueen valaistus uusitaan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Mavira oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka