Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
505291
Hankinnan nimi
Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet 2024-2026 (2028)
Päätöspäivämäärä
2.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2024 - 30.6.2026 + yhden (1) vuoden optio + yhden (1) vuoden optio tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2026 - 30.6.2027 sekä 1.7.2027 - 30.6.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osa-alueen 1. Valurautaiset kansistot hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueessa 2. Vesihuollon verkosto- ja laitostekniikan tarvikkeet puitejärjestelyyn valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia rakennusurakoita tai vastaavia kohteita. Hankinta ei koske valurautaputkia, muoviputkia tai muita tuotteita, joista Pohjois-Karjalan hankintatoimella on erilliset sopimukset.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat