Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
515840
Hankinnan nimi
Asemankaaren kiertoliittymä, projekti 2648
Päätöspäivämäärä
8.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Asemankaaren kiertoliittymän rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kadunrakennushanke käsittää Asemankaaren pysäköintitalon edustalle rakennettavan kiertoliittymän liitosalueineen. Työt käsittävät mm. kadunrakenteiden, kiveyksien, valaistuksen, opasteiden hankinta ja asennus sekä sähköistystyöt, viheralueiden, liikenteenohjauksien ja hulevesiviemärin rakentamista sekä vanhojen rakenteiden purkamista, urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Destia Oy, Kunnossapitopalvelut

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka