Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
509390
Hankinnan nimi
Työterveyspsykologin asiantuntijapalvelut, Siun työterveys Oy
Päätöspäivämäärä
9.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun työterveys Oy:n työterveyspsykologin ja psykologin asiantuntijapalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2024 - 31.8.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on työterveyspsykologin (osa-alueet 1-6) ja psykologin (osa-alue 7 työyhteisösovittelu) asiantuntijapalvelut. Palvelut käsittävät ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluvan vastaanottotoiminnan, työyhteisöissä tapahtuvan toiminnan sekä työyhteisösovittelun. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Jokaiseen osa-alueeseen eli palvelutyyppiin (1-7) valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet tarjoajat, jotka täyttävät hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ja tarjousten valinta- ja vertailuperusteena jokaisessa osa-alueessa on halvin hinta, hinnan maksimipisteet 100 pistettä. Palveluiden laatu toteutuu laadulle asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla, jotka jokaisen tarjoajan on täytettävä. Tarjousten vertailuhinta muodostuu osa-alueissa 1-6 yksilöön kohdistuvan toiminnan tuntihinnasta (eur/h) ja työyhteisöön kohdistuvan toiminnan tuntihinnasta (eur/h). Osa-alueessa 7 (työyhteisösovittelu) tarjousten vertailuhinta muodostuu työyhteisösovittelun tuntihinnasta (eur/h). Tarjoajat asettuvat tarjousvertailun perusteella osa-alueittain etusijajärjestykseen tuntihintojen perusteella. Sopimuskaudella palvelu tilataan etusijajärjestyksessä ensisijaisesti osa-alueen järjestyksessä ensimmäisenä olevalta palveluntuottajalta. Mikäli palveluntuottaja ei voi suorittaa palvelua tavoiteltavassa aikataulussa, palvelu hankitaan järjestyksessä seuraavana olevalta palveluntuottajalta. Hyväksyttyjen tarjoajien kanssa tehdään erilliset hankintasopimukset. Hankintasopimus perustuu tarjouspyyntöön ja tarjoukseen.

Valitut toimittajat

Coronaria Psykiatria Oy - 5. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna Siun työterveys Oy:n etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä - 6. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna palveluntuottajan etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä Mehiläinen Oy - 4. Työterveyspsykologin lähivastaanottotoiminta palveluntuottajan toimipisteessä Joensuussa - 6. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna palveluntuottajan etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä Mielenkaari - 2. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa läntisellä ja pohjoisella alueella (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Juuka, Lieksa, Nurmes) - 3. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa itäisellä ja eteläisellä alueella (Ilomantsi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi) - 1. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa Joensuussa (alv 0 %) - 4. Työterveyspsykologin lähivastaanottotoiminta palveluntuottajan toimipisteessä Joensuussa - 5. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna Siun työterveys Oy:n etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä - 6. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna palveluntuottajan etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä - 7. Työyhteisösovittelu Punos Terveysverkostot Oy - 2. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa läntisellä ja pohjoisella alueella (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Juuka, Lieksa, Nurmes) - 3. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa itäisellä ja eteläisellä alueella (Ilomantsi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi) - 1. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa Joensuussa (alv 0 %) - 5. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna Siun työterveys Oy:n etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä - 7. Työyhteisösovittelu Sofita oy - 2. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa läntisellä ja pohjoisella alueella (Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Juuka, Lieksa, Nurmes) - 3. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa itäisellä ja eteläisellä alueella (Ilomantsi, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi) - 1. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta Siun työterveys Oy:n toimitiloissa Joensuussa (alv 0 %) - 5. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna Siun työterveys Oy:n etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä - 7. Työyhteisösovittelu Solo Health Oy - 5. Työterveyspsykologin vastaanottotoiminta etäpalveluna Siun työterveys Oy:n etävastaanottojärjestelmässä palveluntuottajan toimipisteessä

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut