Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
512897
Hankinnan nimi
Rääkkylän koulun hankesuunnittelu
Päätöspäivämäärä
10.7.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan koulun hankesuunnittelun tehtävän hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankkeessa nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan uusia tiloja ja hyödynnetään nykyisiä niiltä osin kun se on mahdollista. Hankesuunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman pian sen jälkeen kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Alustava suunnitelma oltava valmiina 15.9.2024 mennessä. Tavoitteena on, että oppilaat pääsevät aloittamaan lukuvuoden 2026-2027 (eli 1.8.2026 alkaen) uudessa koulussa. Lopullisesta aikataulusta sovitaan hankesuunnittelun edessä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut