Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
177160
Hankinnan nimi
Laitoskemikaalit 2018-2019 + optiot (1+1)
Päätöspäivämäärä
27.4.2018
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat