Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
192975
Hankinnan nimi
Kuoritut juurekset ja kasvikset sekä hedelmät
Päätöspäivämäärä
26.9.2018
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat