Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2019-445
Hankinnan nimi
Liikunnallisten ulkovälineiden hankinta
Päätöspäivämäärä
30.4.2019
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat