Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2019-1224
Hankinnan nimi
Polttoainesäiliöperävaunun hankinta
Päätöspäivämäärä
25.11.2019
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Tavarahankinnat