Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-85
Hankinnan nimi
Venehankinta Kainuun pelastuslaitokselle
Päätöspäivämäärä
13.2.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat