Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
301140
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin automaatiotyöt ja valvomo-ohjelmien ohjelmointityöt
Päätöspäivämäärä
21.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - Pos 1. Automaatiolaitteiden asennus- ja korjaustyöt (kenttälaitteet) (2.) - Pos 3. Valvomo-ohjelmiin ja valvonta-alakeskuksiin tehtävät ohjelmointityöt (Computec Comsystem 2000 valvomo ja Citect) (1.) Schneider Electric Finland Oy - Pos 1. Automaatiolaitteiden asennus- ja korjaustyöt (kenttälaitteet) (3.) - Pos 2. Valvomo-ohjelmiin ja valvonta-alakeskuksiin tehtävät ohjelmointityöt (Schneider Electric TAC Vista Workstation ja struxure) (1.) Talosäätö Oy - Pos 1. Automaatiolaitteiden asennus- ja korjaustyöt (kenttälaitteet) (1.) - Pos 3. Valvomo-ohjelmiin ja valvonta-alakeskuksiin tehtävät ohjelmointityöt (Computec Comsystem 2000 valvomo ja Citect) (2.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin automaatiotöiden ja valvomo-ohjelmien ohjelmointitöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2020 - 31.08.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.9.2022 - 31.8.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on neljän (4) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen palvelutarjontaan ko. palvelu sisältyy.