Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
280975
Hankinnan nimi
Anestesian ja tehohoidon tarvikkeet (osittainen uudelleen kilpailutus), Siun Sote
Päätöspäivämäärä
21.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

B. Braun Medical Oy - POS 65 / LETKUSTO NESTEENSIIRTO SUODATTIMELLA JA TAKAISKUVENTTIILILLÄ (ALV 0 %) Becton Dickinson Finland Oy - POS 52 / LASKIMOKANYYLI VENTTIILI STER TURVA (ALV 0 %) - POS 56 / HANA 3-TIE (ALV 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) toiminta-alueen eri toimipisteiden käyttöön tulevien anestesia- ja tehohoidon tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.5.-31.10.2020 + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiomahdollisuus, 6 kuukauden irtisanomisajalla eli puitejärjestelyn 143582 Anestesian ja tehohoidon tarvikkeet, Siun sote, optiokauden päättymiseen saakka. Kilpailutus koskee kohderyhmien; 52 Laskimokanyyli venttiili ster turva 56 Hana 3-tie 65 Letkusto nesteensiirto suodattimella ja takaiskuventtiilillä uudelleen kilpailutusta koska ko. tuotteilla ei ole voimassa olevia hankintasopimuksia sopimuskaudelle 1.5. - 31.10.2020 + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen optiokausille (ajalle 1.11.2020 - 31.10.2021 ja 1.11.2021 – 31.10.2022) ilman erillistä ilmoitusta ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään 6 kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu optiokausille, sovelletaan optiokausilla hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden sopimustoimittajan kanssa per positio (kohderyhmä).