Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
300902
Hankinnan nimi
Ilomantsin jätevedenpuhdistamon lipeäalkalointijärjestelmän toimittaminen
Päätöspäivämäärä
27.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

HyXo Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
60000,00
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin jätevedenpuhdistamon lipeäalkalointijärjestelmän hankinnan Ilomantsin kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle. Laitetoimitukseen kuuluu erillisen laitetilan sisältävän nestemäisen lipeän varastosäiliön sekä annostelujärjestelmän toimittamisen tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevan hankintaohjelman mukaisesti. Tilaaja teettää omana työnään laitteiston ulkopuolisten annostelupumppujen painelinjojen asennukset (painelinjojen hankinta laitetoimituksessa hankintaohjelman mukaisesti), laitteistojen sähköistykset sekä laitteistojen liittämisen puhdistamon automaatiojärjestelmään. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.