Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
301713
Hankinnan nimi
Hissien rakentaminen, Ruoritie 4, Joensuun Kodit Oy
Päätöspäivämäärä
16.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kymmenen hissin rakentamisen hankinnan neljään 4-kerroksiseen kerrostaloon purkutöineen urakkaohjelman ja tarjouspyynnön liitteenä olevien urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Rakennuskohdetiedot on esitetty urakkatarjouspyynnössä liitteineen. Talot ovat rakentamisen aikana asumiskäytössä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen suoraan valitun toimittajan kanssa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsija toimii työmaapalvelujen tuottajana ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakoitsijalla tarkoitetaan aina termistä riippumatta kokonaisurakoitsijaa, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan koko urakoitsijaketjun puolesta.