Ostopaikkaluettelo - Hankinnan tiedot

Hankinnan tunniste
282195
Hankinnan nimi
Defibrillaattorit / Siun sote
Päätöspäivämäärä
21.10.2020
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen defibrillaattoreista Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.12.2022. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Mukana olevat yhteisöt
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote