Ostopaikkaluettelo - Hankinnan tiedot

Hankinnan tunniste
56505
Hankinnan nimi
Leirikuljetukset Vaivion kurssikeskukseen
Päätöspäivämäärä
16.5.2016
Kuvaus

Joensuun seudun hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen Joensuun ev. lut. seurakunnan leirikuljetuksista Vaivion kurssikeskukseen sopimuskaudelle 1.6.2016 – 31.5.2017 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Mikäli Joensuun kaupungin hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.5.2017. Jos sopimusta ei irtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on laadittava suomen kielellä ja se on sitova.

Mukana olevat yhteisöt
Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä