Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16 M/3
80210 Joensuu
+358 133300
Hankinnan nimi
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen päivätoiminnan ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen suorahankinta
Kuvaus
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisen päivätoiminnan ja ryhmämuotoisen sosiaalisen kuntoutuksen hankinta. Kilpailutuksesta kiinnostuneita ja mahdollisia tarjoajia pyydämme seuraamaan tavoiteajankohdasta eteenpäin tarjouspyynnön julkaisua julkisessa Hilma-palvelussa osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/search. Hankinta tulee olemaan yhteishankintayksikön tekemä.
Julkaisupäivä
2.3.2023
Tavoiteaika
1.2.2023 - 31.5.2023