Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000, Viestikatu 3
70600 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Mainos- ja viestintätoimistopalvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kuvaus
Hyvinvointialueen viestintä- ja markkinointiyksikkö vastaa hyvinvointialuetasoisen viestinnän ja markkinoinnin suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Viestintää ja markkinointia tehdään eri kohderyhmille yhdessä hyvinvointialueen eri toimijoiden kanssa. Viestintä- ja markkinointiyksikkö hakee tekemisensä tueksi kumppania markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden tarpeisiin. Hankinta on jaettu kahteen osaan, joihin kumpaankin valitaan kaksi toimittajaa toistaiseksi voimassaolevalle sopimuskaudelle. yhteyshenkilö: Anne Korpijaakko-Sahlman 044 718 2913, [email protected]
Julkaisupäivä
27.4.2023
Tavoiteaika
6.3.2023 - 29.8.2023