Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Lääkeannosteluautomaattipalvelu, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena on lääkkeiden koneellisen annosjakelun mukaisesti tai muissa apteekkipakkauksissa pakattujen lääkkeiden ympärivuorokautisessa käytössä oleva automatisoitu lääkeannosteluautomaattipalvelu. Palveluun sisältyy lääkeannosteluautomaatti sekä etähallintajärjestelmä. Asiakkaan lääkehoidon toteuttamisesta sovitaan yksilöllisesti asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lääketurvallisuuden näkökulmasta koneellinen annosjakelu on kotihoidon ensisijainen tapa järjestää lääkkeenjako. Kotihoidon kumppanina lääkehoidon annosjakelun toteuttamisessa toimivat apteekit. Lääkeannostelu järjestetään asiakkaalle ensisijaisesti lääkeautomaatin avulla. Lääkeautomaatti tarjoaa asiakkaalle koneellisen annosjakelun annospussin tai lääkelaseihin tai vastaaviin jaetut lääkeannokset lääkesuunnitelman mukaisina aikoina. Yhteyshenkilö: Katri Snellman, [email protected], +358447182989.
Julkaisupäivä
3.8.2023
Tavoiteaika
19.4.2023 - 1.10.2023