Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 Mikkeli
+358 151941
Otsikko
Naistingin lammen kunnostus
Kuvaus
Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Naistingin lammen nykyistä tilaa, sekä lisätä lintujen pesimä mahdollisuutta. Lammen eteläpuolelle kaivetaan linnuille tarkoitettu pesimäallikko. Massat läjitetään lammen rannalle esitetylle läjitysalueelle. Hanke tulee urakkalaskentaan loppukesästä. Toteutus alkaa alkusyksystä 2022.
Julkaisupäivä
20.4.2022