Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
+358 163221
hankintapalvelut@rovaniemi.fi
Otsikko
Kiinteistöjen jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut
Kuvaus
Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin sekä Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän, Lapin Ammattikorkeakoulun ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy konsernin yhtiöiden omistamien kiinteistöjen jätteiden keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja jäteastiapesut voimassa olevien yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutuksessa tullaan käyttämään hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankinnan kilpailutus on suunniteltu toteutettavaksi syksyn 2022 aikana.
Julkaisupäivä
16.6.2022