Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Kankaanpään kaupunki
PL 36 (Kuninkaanlähteenkatu 12)
38701 Kankaanpää
+358 0257700
Otsikko
Yhdyskuntajätevesilietteiden käsittely
Kuvaus
Kaupungin vesihuoltolaitoksen Kankaanpään jäteveden keskuspuhdistamolla ja Honkajoen jätevedenpuhdistamoilla syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen kuljetus ja käsittely. Sopimuskausi 1.5.2023-31.12.2025 Hankintaoptio: sopimuskauden jatkaminen 12 kk.
Julkaisupäivä
13.1.2023