Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
+358 163221
Otsikko
Monitoimilaitteet palveluineen
Kuvaus
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa kaupungin eri yksiköihin hankittavat monitoimilaitteet oheispalveluineen. Hankinnan kohteena on monitoimilaitteiden ja näihin liittyvien oheis- ja lisäpalveluiden, kuten huolto-, koulutus-, asennus- ja ylläpitopalveluiden hankinta. Hankinta kattaa myös turvatulostus-, tulostuksenhallinta-, follow me- ja mobiilitulostusratkaisujen sekä näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinnan. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Kilpailutuksessa tullaan käyttämään hankintalain mukaista avointa menettelyä. Hankinnan kilpailutus toteutetaan kevään 2023 aikana.
Julkaisupäivä
18.1.2023