Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 Mikkeli
+358 151941
Otsikko
Puutavaran kuljetuspalvelut
Kuvaus
Mikkelin kaupunki pyytää avoimella tarjousmenettelyllä tarjousta puutavaran kuljetuspalvelusta metsät ja vesialueet -vastuualueen käyttöön. Työkohteiden ja toiminnan kuvaus: Puutavaran kuljetuksiin kuuluu metsuri- tai konehakkuuna tehdyn puutavaran ja energiapuun sekä hakkuutähteen ajo varastopaikoille. Samalla laitteistolla voidaan tehdä myös pienimuotoista koneellista energiapuun korjuuta. Työmaat sijaitsevat pääasiassa taajamissa ja rakennettavilla kohteilla. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen yksittäisten puiden (katu- ja pihapuut) poistoon asemakaava-alueilla. Toiminta on ympärivuotista ja arvioitu vuosittainen työmäärä on noin 1200 ajotuntia. Lisätiedot: [email protected]
Julkaisupäivä
8.1.2024