Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Hissien, nosto-ovien, jakoverhojen ja nostolaitteiden huoltotyöt vuosille 1.1.2025-31.12.2026, optiovuosi 2027
Kuvaus
Hankinta sisältää kunnan omistamien kiinteistöjen henkilö- ja tavarahissien, käsi- ja sähkökäyttöisten nosto-ovien, jakoverhojen ja nostolaitteiden määräaikaishuollot, pienten vikojen käyttöhäiriöiden korjaukset sekä 24/7 hälytysvalvontapalvelut. Huollot tehdään laitetoimittajan huolto-ohjelman mukaisesti. Hissit ovat pääosin pystysuoraan nostavia henkilöhissejä. Hankinnan arvo ei ylitä kansallista kynnysarvoa eikä hankinnassa noudateta lakia julkisista hankinnoista. Hankinnassa noudatetaan Laukaan kunnan pienhankintaohjeita. Huollettavien laitteiden määrä voi lisääntyä/vähentyä sopimuskauden aikana johtuen esim. rakennusten peruskorjauksista tai uudisrakennushankkeista. Huoltosopimuskumppani vastaa siitä, että huollot suoritetaan ajallaan ja että niistä laaditaan asianmukaiset raportit ja pöytäkirjat. Huoltosopimuskumppani vastaa huolto-ohjelman päivittämisestä ja tarkastuksissa havaittujen teknisten puutteiden korjaamisesta. Tehdyistä huolloista ja korjauksista tulee tehdä merkinnät kohdekohtaisesti Laukaan kunnan käytössä olevaan kiinteistönhallintajärjestelmään.
Julkaisupäivä
8.1.2024
Tavoiteaika
2.9.2024 - 31.10.2024