Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Irtokalusteet
Kuvaus
Yhteishankinnan kohteena ovat Irtokalusteet. Sansia Oy on aloittanut uuden puitejärjestelyn valmistelun. Sopimukseen on mahdollista päästä mukaan (Sansian osakkaat) vastaamalla kyselyyn 31.10.2023 mennessä Puitejärjestelyyn liittyminen on taloudellista, tehokasta ja kannattavaa. Se mahdollistaa kilpailutukset valittujen sopimustoimittajien kesken ja nopeuttaa hankintaprosessia. Hankinnan taustatiedot/tarkempi kuvaus: Aiempi puitejärjestely 183303 - kalusteet puitejärjestely on umpeutumassa ja viimeisellä optiokaudella 14.2.2024 asti. Tämän hankinnan sisältöä on määritellyt toimeksiantajina toimivien Kuopion kaupungin ja Mikkelin kaupungin eri yksiköt, ja lähtökohtaisesti tarjouspyyntö ja kilpailutus noudattelee heidän määrittelemäänsä. Mikäli muilla osallistujilla tulee mieleen kommentteja tai muutos-/lisäysehdotuksia, ne otetaan huomioon. Sansia haluaa korostaa, että määrittelyt ovat valmisteluvaiheessa. Kilpailutetaan uusi puitejärjestely mallilla 2 + 1 + 1 vuotta. 4. vuoden puitejärjestely. Sansian valistunut arvio puitejärjestelyn kokonaisarvosta neljälle (4.) vuodelle on noin 10 500 000 € alv 0 %. Osa alueita tullee olemaan viisi (5) kappaletta. Työympäristökalusteet, Oppimisympäristökalusteet, Hoivaympäristökalusteet, Päiväkotikalusteet ja lisäksi uutena osa-alueena Kirjastokalusteet. Osa-alueille kullekin tullaan muodostamaan ns. "kalustekorit" joista kussakin osa-alueella on noin 20 kpl tuotteita. Puitejärjestelyssä halutaan huomioida myös tiiviisti irtokalusteisiin liitoksissa olevat palvelut ja palvelutyöt. Hankinnan aikataulu: Valmistelu Loppuvuosi 2023 ja alkuvuosi 2024. Sopimuskausi voimaan helmi - maaliskuu 2024. Lisätietoa hankinnasta antaa hankinta-asiantuntija Jeremi Ignatius, 044 718 2895, [email protected].
Julkaisupäivä
12.4.2024
Tavoiteaika
1.9.2023 - 30.8.2024