Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Konetöiden hankinnat 1.1.2025-31.12.2026, optiovuosi 2027
Kuvaus
Konetöiden hankinnat Laukaan kunnan teknisiin palveluihin yhdyskuntatekniikkaan sekä hankintaan osallistuu Laukaan Vesihuolto Oy. Hankinta sisältää maanrakennustyökonetöiden hankintaa teknisten palveluiden rakennus- ja kunnossapitokohteille 1.1.2025-31.12.2026. Hankintaa on mahdollista jatkaa optiovuodella 2027. Työkohteita ovat Laukaan kunnan alueella tehtävät erilaiset maanrakennus- ja kunnossapitotyöt. Työkoneet valitaan työmaakohteittain työmaalla tarvittavat erityisvaatimukset huomioiden. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin tilausmääriin.
Julkaisupäivä
8.1.2024
Tavoiteaika
1.8.2024 - 15.10.2024