Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Tietoverkkokilpailutus 2024-2027
Kuvaus
Toimipisteitä on 50, jotka jakautuvat taajamiin Kirkonkylä, Leppävesi, Lievestuore, Vihtavuori, haja-asutusalueisiin sekä Hankasalmen toimipisteeseen. Taajamat on yhdistetty kunnanvirastoon nykyisen toimittajan toimittamilla yritysverkkoliittymillä. Haja-asutusalueilla Yritysverkkoliittymien nopeudet vaihtelevat 50/10 Mbps – 500/500 Mbps välillä. Kaikki liikenne toimipaikoista Internetiin, toimipaikkojen sekä niiden sisäisten verkkojen välillä kulkee kunnanvirastossa sijaitsevan palomuurin kautta. Toimipisteliittymien takana on toimipisteestä riippuen 1-350 laitetta. Toimipaikoissa olevat liittymät tulee päättää kunnanvirastossa sijaitsevaan keräilyliittymään. Keräilyliittymä kytketään kiinni Tilaajan palomuuriin. Operaattoriyhteyksien tekniikkaan Tilaaja ei ota kantaa vaan Toimittaja voi itse päättää niillä käytettävän tekniikan. Jokaiselle verkon liittymälle on määritelty oma palvelutaso. Toteutusprojektin tarkka aikataulu määritellään projektisuunnitelmassa. Toteutusprojekti käynnistyy hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja projekti on saatava päätökseen kuuden (6) kuukauden kuluessa. Tarjousten perusteella valittavan Toimittajan on huolehdittava verkon rakentamisesta, toteuttamisesta ja ylläpidosta kokonaisuudessaan projektisuunnitelman mukaisesti. Tietoverkot tulevat käyttöön syyskuun alussa 2024. Sopimusaika on 3 vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella. Hankinnan tarkempi kuvaus ja sisältö vaatimuksineen tulevassa tarjouspyynnössä ja liitteissä. Hankinta toteutetaan kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnan suunnittelussa voidaan käyttää markkinavuoropuhelua/-tutkimusta.
Julkaisupäivä
26.1.2024
Tavoiteaika
23.1.2024 - 15.3.2024