Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Kiviainekset ja maanajotyöt 2025-2026, optiovuosi 2027
Kuvaus
Laukaan kunnan kiviainesten hankinnat ja maanajotyöt. Työkohteina ovat Laukaan kunnan alueella tehtävät erilaiset maanrakennus- ja kunnossapitotyöt. Hankinta sisältää kiviainesten kuljetukset työkohteisiin alueittain (Laukaan kirkonkylä, Leppävesi, Vihtavuori ja Lievestuore). Hankintaan voi osallistua myös Laukaan Vesihuolto Oy. Hankinta toteutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnan tarkempi kuvaus ja vaatimukset ilmoitetaan julkaistavassa tarjouspyynnössä. Hankinnan suunnittelussa voidaan käyttää markkinavuoropuhelua/-tutkimusta.
Julkaisupäivä
19.1.2024
Tavoiteaika
1.8.2024 - 31.10.2024