Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Laukaan kunnan yhdyskuntatekniikan tarvikehankinnat 2024-2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Tavarahankintoja ovat mm. pollarit, puomit, portit, työmaa-aidat, kyltit, liikennemerkit ja kiinnikkeet, putket ja betoniperustukset. Hankinnassa pyydetään tuotteille hinnat. Myös muiden tuotteiden alennusprosenttia pyydetään. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon tavarahankinnassa. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinnan suunnittelussa voidaan käyttää markkinavuoropuhelua/-tutkimusta. Hankinnan tarkempi kuvaus sisällön ja vaatimusten osalta julkaistavassa tarjouspyynnössä.
Julkaisupäivä
19.1.2024
Tavoiteaika
1.2.2024 - 30.4.2024