Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli
+358 4114100
Hankinnan nimi
Immersiivisten tilojen hankinta
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Etelä-Savon hyvinvointialueen Mielen- ja kuntoutuksen talon aistitilojen suunnittelu ja toteutus. Tarjousta pyydetään aistitilojen suunnittelusta ja toteutuksesta kahdelle osastolle ja yhteen yhteistilaan. Aistitilat toteutetaan kosketussensorillisen seinän avulla. Aistiseiniin tulee voida tuottaa helposti uutta sisältöä henkilökunnan ja käyttäjien toimesta. Aistiseinien tulee olla helppokäyttöisiä ja sellaisia, että käyttäjä pystyy käyttämään tilaa itsenäisesti. Järjestelmässä tulee olla kuva- sekä äänikirjasto.
Julkaisupäivä
22.1.2024
Tavoiteaika
6.11.2023 - 31.8.2024