Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Jätteiden keräysastiat, Jätekukko Oy
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat jätteiden keräilyastiat Jätekukko Oy:lle. Tarjouspyyntö on tarkoitus julkaista keväällä 2024.
Julkaisupäivä
5.2.2024
Tavoiteaika
5.2.2024 - 5.3.2024