Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Työterveyspalvelut 2024-2026
Kuvaus
Laukaan kunnan henkilöstön työterveyspalvelut 2024-2026. Sopimuksen arvioitu aloitusaika on 1.8.2024 on voimassa 4 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Henkilöstön määrä v. 2023 oli 937. Määrä voi vaihdella sopimusaikana. Hankinta sisältää lakisääteiset työterveyspalvelut (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12§) sekä muut mahdolliset erikseen kuvatut palvelut (KELA korvausluokat KL I ja KL II). Hankinnassa huomioidaan Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013). Palvelun tuottajalle määritetään vähimmäisvaatimukset ja palveluille asetettavat vaatimukset tulevassa tarjouspyynnössä ja liitteissä. Hintoja pyydetään tarjouspyynnössä esitetyille palveluille (esim. tuntiveloitushinnat, vastaanoton hinta, hoitaja-chat, reseptien uusinta, laboratoriotutkimukset, tutkimukset, sähköiset kyselyt, raportoinnit). Hankinta kilpailutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana (hankintalaki Liite E). Hankinnan tarkempi kuvaus ja sisältö julkaistavassa tarjouspyynnössä ja liitteissä. Hankinnan suunnittelussa voidaan käyttää markkinavuoropuhelua/-tutkimusta.
Julkaisupäivä
19.2.2024
Tavoiteaika
19.2.2024 - 13.5.2024