Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Metsäurakoinnin puitesopimuksen hankinta vuosille 2025-2028
Kuvaus
Laukaan kunta hankkii lähimetsiin kohdistuvien hoitotoimenpiteiden urakoitsijan puitesopimuksena vuosille 2025-2028. Taajamien lähimetsät ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta. Toimenpiteet poikkeavat merkittävästi esimerkiksi talousmetsien hakkuista, sillä niissä tulee kiinnittää erityistä huomioita hakkuiden vaikutuksista viihtyisyyteen, turvallisuuteen, luonnon monimuotoisuuteen ja maastoon jääviin jälkiin. Hankinnan tarkempi kuvaus ja sisältö myöhemmin julkaistavassa tarjouspyynnössä. Kilpailutuksen arvioitu ajankohta elo-syyskuun aikana. Lisätietoja maankäyttöpäällikkö Jarmo Toikka p. 040 353 8258 [email protected]
Julkaisupäivä
10.4.2024
Tavoiteaika
1.8.2024 - 30.9.2024