Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Psykologipalvelut, vammaispalvelujen vaativat erityispalvelut, Etelä-Savon hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat psykologin tutkimus-, arviointi-, vastaanotto-, ja konsultaatiopalvelut kaiken ikäisille vaativan erityisen tuen asiakkaille Etelä-Savon hyvinvointialueella. Vaativien erityispalveluiden kognitiiviset ja laajat arviot, sekä lähi- ja etätyö tarkoittavat yksittäisen henkilön terveydentilan sekä toimintakyvyn määrittämiseksi taikka terveydentilan ja toimintakyvyn arvioimiseksi, palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. • Kognitiivisten taitojen arviot • Sopivan koulumuodon selvittäminen • Kuntoutussuunnitelman tekeminen • Diagnostiikan tueksi tehty arvio • Lausuntojen kirjoittaminen • Verkostotyö ja havainnointi • Työryhmiin osallistuminen, joissa arvioidaan kehitysvammalain mukaisia säännöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisessa ja rajoittamisessa • sekä muut tilaajan kanssa sovittavat tehtävät Palvelu voidaan toteuttaa lähityönä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa, etätyönä ja/tai näiden yhdistelmänä. Sopimuskausi on tavoitteena saada voimaan 1.10.2024 alkaen. Suunniteltu sopimuskauden tyyppi: Toistaiseksi voimassaoleva. Yhteyshenkilö: Anna-Kaisa Minkkinen, [email protected], puh. 044 718 2960
Julkaisupäivä
11.6.2024
Tavoiteaika
19.4.2024 - 1.10.2024