Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli
+358 4114100
Hankinnan nimi
Invasiivikardiologian laaturekisteri (Sydänrekisteri)
Kuvaus
Sydänrekisterin kilpailutuksella on tavoitteena saada käyttöön laaturekisteri, jonka avulla voidaan hyödyntää sydämeen kohdistuvista toimenpiteistä ja hoidoista koottua vertailukelpoista tietoa omassa hoitotyön laadun parantamiseksi ja toimittaa rekisteritietoa THL:n kokoamaa vertaisarviointia ja hoidon laadun kehittämistä varten. Tavoitteena on kilpailuttaa hankinta syksyn 2024 aikana.
Julkaisupäivä
6.6.2024
Tavoiteaika
1.8.2024 - 31.12.2024