Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Lääkäripalvelut ostopalveluna, DPS
Kuvaus
Sansia Oy perustaa lääkäripalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jonka sisällä voidaan kilpailuttaa ostopalveluhankintoina 1) yleislääkäripalveluita, 2) erikoislääkäripalveluita 3) hammaslääkäripalveluita ja 4) muita lääkäripalveluja. Lisäksi varataan mahdollisuus avata uusia osa-alueita mahdollisesti myöhemmin ilmenevän tarpeen mukaisesti, jos ne eivät sisälly jo olemassa oleviin osa-alueisiin. DPS:n perusteella Sansia Oy:n Asiakkaana olevien hyvinvointialueiden on mahdollista hankkia lääkäripalveluita ostopalveluna kulloisenkin Tilaajan toimeksiannon perusteella. Sopimuskaudella hankintoja tehdään DPS:ään hyväksytyiltä toimittajilta sisäisten kilpailutusten kautta. Kilpailutettavat lääkäripalvelut ja niiden yksityiskohtaiset vaatimukset, kilpailutuskohtaiset toimittajavalinnat sekä Tilaajat määritellään jokaisessa sisäisessä tarjouspyynnössä erikseen. Tarjousaika on DPS:n sisäisessä kilpailutuksessa oleellisesti lyhyempi (= vähintään 10 päivää), joten varsinaiseen kilpailutusprosessiin kuluva aika on lyhyempi. Toimittajat voivat hakeutua mukaan DPS:ään jättämällä osallistumishakemuksensa perustamisvaiheessa. Toimittajat voivat hakeutua mukaan myös perustamisvaiheen jälkeen, koko DPS:n voimassaoloajan. Tavoitteena on siirtyä hankintavaiheeseen 1.9.2024, jonka jälkeen Sansia Oy voi julkaista Tilaajien tarpeiden mukaisia sisäisiä kilpailutuksia. Yhteyshenkilö: hankinta-asiantuntija Anna-Kaisa Minkkinen p. 044 718 2960, [email protected]. Hankintayksikkö täsmentää hankinnan kuvausta hankintaprosessin edetessä.
Julkaisupäivä
28.6.2024
Tavoiteaika
10.6.2024 - 31.8.2030