Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Energia- ja diatermialaitteet tarvikkeineen
Kuvaus
Yhteishankinnan kohteena ovat energia- ja diatermialaitteet tarvikkeineen. Hankinnasta on tehty tietopyyntö sekä järjestetty markkinavuoropuhelutilaisuuksia alan toimijoille kesäkuussa 2024. Näistä kerätyn taustatiedon avulla lähdetään määrittelemään hankittavia kohteita syksyn 2024 aikana. Tavoitteena on julkaista tarjouspyyntö keväällä 2025. Hankinnasta tullaan lähettämään osallistumiskysely rajatusti. Sansian omistaja-asiakas voi liittyä yhteishankintaan, jos se on ennen tarjouskilpailun käynnistymistä ilmoittanut olevansa mukana hankinnassa tilaajana tai mahdollisena tilaajana ja samalla antanut arvion omista hankintamääristään. Liittyminen tapahtuu Tilaajaportaalissa vastaamalla annettuun määräaikaan mennessä osallistumiskyselyyn, jos sellainen on asiakasorganisaatiolle avattu. Yhteyshenkilö: Petra Laukkanen, p. 044 718 2975, [email protected].
Julkaisupäivä
14.6.2024
Tavoiteaika
1.5.2024 - 30.9.2025